تعمیرات میله

نمایندگی تعمیرات یخچال میله

توسط |۱۳۹۸/۵/۱۲ ۱۴:۵۲:۴۴۱۲ ام مرداد ۱۳۹۸|

اینکه یخچال فریزر یا ساید بای ساید میله شما چه مدلی می باشد و یا آن را از کجا خریده اید مهم نمی باشد. تعمیرکاران مجرب تعمیرگاه و نمایندگی مجاز دیبا پشتیبان آماده پذیرش مسئولیت تعمیرات یخچال میله شما با تعهد کامل می باشند. تعمیر در منزل یا محل مورد نظر شما با [...]

نمایندگی تعمیرات ماشین ظرفشویی میله

توسط |۱۳۹۸/۵/۱۲ ۱۴:۲۲:۱۲۱۲ ام مرداد ۱۳۹۸|

اینکه ماشین ظرفشویی میله شما چه مدلی می باشد و یا آن را از کجا خریده اید مهم نمی باشد. تعمیرکاران مجرب تعمیرگاه و نمایندگی مجاز دیبا پشتیبان آماده پذیرش مسئولیت تعمیرات ظرفشویی میله شما با تعهد کامل می باشند. تعمیر در منزل یا محل مورد نظر شما با تعیین زمان توسط شما [...]

نمایندگی تعمیرات ماشین لباسشویی میله

توسط |۱۳۹۸/۵/۱۰ ۱۳:۰۲:۵۵۱۰ ام مرداد ۱۳۹۸|

اینکه ماشین لباسشویی میله شما چه مدلی می باشد و یا آن را از کجا خریده اید مهم نمی باشد. تعمیرکاران مجرب تعمیرگاه و نمایندگی مجاز دیبا پشتیبان آماده پذیرش مسئولیت تعمیرات لباسشویی میله شما با تعهد کامل می باشند. تعمیر در منزل یا محل مورد نظر شما با تعیین زمان توسط شما [...]