به سایت دیبا پشتیبان ایرانیان مرکز تعمیرات لوازم خانگی خوش آمدید

ارورها و کدهای خطای ماشین لباسشویی ال جی و آموزش رفع آنها

 

ارور و کد خطای ماشین لباسشویی ال جی

امروزه سازندگان ماشین لباسشویی ال جی LG، برای مطلع کردن استفاده کنندگان از دستگاهایشان، تکنولوژی ای را طراحی کردند، که کد خطا هایی را روی صفحه نمایش ماشین لباسشویی نشان می دهند. کد خطای های ماشین لباسشویی ال جی، اطلاعات سودمندی را از ایرادات ماشین لباسشویی در اختیار افراد می گذارد. شما چه یک کار بر عادی مصرف کننده از ماشین لباسشویی ال جی باشید و یا یک تعمیر کار محصولات ال جی باشید، دانستن ارور های موجود در ماشین لباسشویی ال جی، برای شما لازم و کار آمد می باشد. در واقع شما با دانسیتن معنا و مفهوم هر کد خطا، می توانید متوجه ی ایراد ارور و در نتیجه قادر به رفع آن ایرادات شوید.

کدهای خطای یا ارور ماشین لباسشویی ال جی LG:

 • کد ارور IE ماشین لباسشویی ال جی
 • کد ارور OE ماشین لباسشویی ال جی
 • کد ارور UE ماشین لباسشویی ال جی
 • کد ارور dE ماشین لباسشویی ال جی
 • کد ارور CE ماشین لباسشویی ال جی
 • کد ارور LE ماشین لباسشویی ال جی
 • کد ارور FE ماشین لباسشویی ال جی
 • کد ارور PE ماشین لباسشویی ال جی
 • کد ارور PF ماشین لباسشویی ال جی
 • کد ارور TE ماشین لباسشویی ال جی
 • کد ارور SE یا 5E ماشین لباسشویی ال جی
 • کد ارور AE یا AOE ماشین لباسشویی ال جی
 • کد ارور EE ماشین لباسشویی ال جی
 • کد ارور HE ماشین لباسشویی ال جی
 • کد ارور CD ماشین لباسشویی ال جی
 • کد ارور CL ماشین لباسشویی ال جی
 • کد ارور SUD یا SD ماشین لباسشویی ال جی

کد خطای IE ماشین لباسشویی ال جی

کد خطای IE ماشین لباسشویی ال جی، یا همان INPUT ERROR، به معنای وجود مشکلی در ورودی آب می باشد. به عبارتی آب در زمان تعیین شده، وارد ماشین لباسشویی نمی شود و دیگ ماشین لباسشویی را پر نمی کند.

علت کد خطای IE ماشین لباسشویی ال جی، می تواند بخاطر یخ زدن شیر ورودی آب، بسته بودن شیر آب گرم یا سرد، آسیب دیدگی شیلنگ ورودی آب، مسدود شدن فیلتر های ورودی آب و کم بودن فشار ورودی آب باشد.

جهت رفع پیغام خطای IE ماشین لباسشویی ال جی، باید باز بودن شیر ورودی آب ماشین لباسشویی، باز بودن شیر ورودی، میزان فشار آب ورودی به ماشین لباسشویی، برد و سیم کشی دستگاه به طور کامل بررسی شود.

کد خطای OE ماشین لباسشویی ال جی

کد خطای OE ماشین لباسشویی ال جی، یا همان OUTPUT ERROR ، به معنای خارج نشدن آب از ماشین لباسشویی می باشد. یعنی به عبارتی دستگاه در زمان تعیین شده، یعنی بعد از 13 دقیقه، قادر به تخلیه ی آب از ماشین لباسشویی نمی باشد.

علت کد خطای OE ماشین لباسشویی ال جی، می تواند بخاطر مسدود شدن فیلتر پمپ تخلیه، خم شدن شیلنگ تخلیه، گرفتگی سیستم فاضلاب، خرابی سوئیچ فشار، خرابی برد ماشین لباسشویی، شکستگی پمپ تخلیه، نقص کنترلر الکتریکی، گیر کردن اجسام در پمپ تخلیه ، خرابی هیدروستات، مشکلات سیم کشی، خرابی برد ماشین لباسشویی و مشکل ارتفاع شیلنگ تخلیه اتفاق بیوفتد.

جهت رفع پیغام خطای OE ماشین لباسشویی ال جی، باید به ترتیتب دکمه ی POWER، سپس دکمه ی SPECIAL، سپس دکمه ی SPINE، سپس دکمه ی START / PAUSE ، دکمه ی SPINE ONLY را فشار دهید تا آب موجود در ماشین لباسشویی تخلیه شود.

کد خطای UE ماشین لباسشویی ال جی

کد خطای UE ماشین لباسشویی ال جی، یا همان UNBALANCE ERROR، به معنای عدم توازن بار در ماشین لباسشویی می باشد. در واقع ماشین لباسشویی سعی می کند تا میزان بار موجود در ماشین لباسشویی را متعادل کند.

علت کد خطای UE ماشین لباسشویی ال جی، می تواند بخاطر کم بودن میزان بار موجود در دیگ ماشین لباسشویی، کم بودن میزان لباس ها، زیاد بودن لباس های ماشین لباسشویی، تراز نبودن دستگاه، مشکلات فنی دستگاه، تنظیمات اشتباه ماشین لباسشویی، خرابی تاخو، خرابی برد، مشکل استاتور و استفاده از لباس های با جنس نا مناسب باشد.

جهت رفع پیغام خطای UE ماشین لباسشویی ال جی، باید دستگاه را یک بار بدون وجود لباس ها و به صورت کاملا خالی، روشن کنید. همچنین باید میزان باری که در دستگاه قرار می دهید دارای وزن مناسب باشد. همچنین شیب دستگاه نیز باید بررسی شود.

کد خطای dE ماشین لباسشویی ال جی

کد خطای dE ماشین لباسشویی ال جی، یا همان DOOR ERROR، به معنای وجود مشکلی در درب ماشین لباسشویی می باشد. در واقع این ارور به این معناست که درب ماشین لباسشویی به درستی بسته نشده است و درب قفل نشده است.

علت کد خطای dE ماشین لباسشویی ال جی، می تواند بخاطر تراز نبودن درب ماشین لباسشویی، خرابی قفل درب، مشکلات مربوط به اتصالات، خرابی دستگیره، مشکلات سیم کشی، خرابی زبانه ی درب، مشکلات پنل جلوی دستگاه، مشکلات برد و خرابی میکروسوئیچ می باشد.

جهت رفع کد خطای dE ماشین لباسشویی ال جی، باید درب دستگاه توسط تکنسین بررسی شود.

کد خطای CE ماشین لباسشویی ال جی

کد خطای CE ماشین لباسشویی ال جی، به معنای وجود مشکلاتی در برد الکترونیکی دستگاه و مشکلات موتور ماشین لباسشویی می باشد. در واقع ممکن است بخاطر زیاد بودن جریان در موتور ماشین لباسشویی اتصال کوتاه اتفاق افتاده باشد.

علت کد خطای CE ماشین لباسشویی ال جی، می تواند بخاطرخرابی موتور، مشکلات برد، مشکلات سیم کشی، خرابی تاخو و مشکل استاتور ماشین لباسشویی اتفاق افتاده باشد.

جهت رفع پیغام خطای CE ماشین لباسشویی ال جی، باید از یک تکنسین کمک بگیرید، زیرا رفع کد خطای CE یک کار کاملا تخصصی می باشد.

کد خطای LE ماشین لباسشویی ال جی

کد خطای LE ماشین لباسشویی ال جی، به معنای وجود مشکلی در موتور ماشین لباسشویی می باشد. به عبارتی موتور دستگاه قفل شده است. در واقع این کد خطا، بخاطر وجود بار زیاد موجود در مخزن ماشین لباسشویی و فشار آورن به موتور اتفاق افتاده باشد.

علت کد خطای LE ماشین لباسشویی ال جی، می تواند بخاطر خرابی تاخو، استاتور، برد، میکروسوئیچ، سیم کشی، اتصالات و یا حجم زیاد لباس های موجود در ماشین لباسشویی اتفاق افتاده باشد.

جهت رفع کد خطای LE ماشین لباسشویی ال جی، از آن جایی که بررسی موتور ماشین لباسشویی یک کار کاملا تخصصی می باشد، بنابراین بهتر است تا توسط تکنسین انجام شود.

کد خطای FE ماشین لباسشویی ال جی

کد خطای FE ماشین لباسشویی ال جی، یا همان FLOAT EROR، به معنای پر شدن بیش از حد مخزن ماشین لباسشویی می باشد. در واقع ماشین لباسشویی بیش از حد آب گیری کرده است و ممکن است مشکل سر ریز رخ دهد.

علت کد خطای FE ماشین لباسشویی ال جی، می تواند بخاطر وجود مشکلی در شیلنگ رابط به دیگ ماشین لباسشویی، سیم کشی، هیدروستات، اتصالات ماشین لباسشویی، خرابی برد، خرابی سوئیچ فشار، تشکیل کف بیش از حد و خرابی شیر برقی ورودی ماشین لباسشویی باشد.

جهت رفع کد خطای FE ماشین لباسشویی ال جی، باید هیدروستات بررسی شود و لازم است تا آب اضافی موجود در ماشین لباسشویی، توسط قسمت خروجی ماشین لباسشویی، تخلیه شود.

کد خطای PE ماشین لباسشویی ال جی

کد خطای PE ماشین لباسشویی ال جی، به معنای وجود مشکلی در سنسور سطح آب و هیدروستات دستگاه می باشد. در واقع سنسور تعیین سطح که میزان آب موجود در ماشین لباسشویی را اندازه گیری می کند، خراب شده است.

علت کد خطای PE ماشین لباسشویی ال جی، می تواند بخاطر خرابی هیدروستات، خرابی برد، مشکلات سیم کشی و نصب نا درست دستگاه اتفاق بیوفتد.

جهت رفع پیغام خطای PE ماشین لباسشویی ال جی، باید به مدت 20 دقیقه دستگاه را از برق بکشید و سپس دستگاه را به برق وصل کنید، آن را روشن کنید و چرخه ی شستشو را انجام دهید. در صورت رفع نشدن ارور با تکنسین تماس بگیرید.

کد خطای PF ماشین لباسشویی ال جی

کد خطای PF ماشین لباسشویی ال جی، یا همان POWER FAILURE، به معنای خطای برق می باشد. در واقع بخاطر تغییرات ولتاژ نا مناسب، سیستم برق رسانی دستگاه دچار مشکل شده است.

علت کد خطای PF ماشین لباسشویی ال جی، خرابی برق دستگاه، مشکل برق ساختمان، خرابی سه راهی یا سه شاخه ماشین لباسشویی، مشکلات المنت گرمایشی و خرابی برد می باشد.

جهت رفع کد خطای PF ماشین لباسشویی ال جی، باید چرخه ی شستشو از ابتدا آغاز شود. در صورت رفع نشدن ارور، باید منبع تغذیه دستگاه بررسی شود. که این یک کار کاملا تخصصی می باشد.

کد خطای TE ماشین لباسشویی ال جی

کد خطای TE ماشین لباسشویی ال جی، یا همان TEMPERATOR ERROR، به معنای خطای سنسور می باشد. در واقع سنسور المنت یا هیتر خراب شده است.

علت کد خطای TE ماشین لباسشویی ال جی، می تواند بخاطر خرابی هیتر ( المنت گرمایشی )، مشکلات سیم کشی، مشکلات ترمیستور و خرابی برد باشد.

جهت رفع کد خطای TE ماشین لباسشویی ال جی، باید دستگاه را به مدت 10 تا 20 دقیقه از برق بکشید و سپس آن را مجدد به برق وصل کنید. دکمه ی POWER را فشار دهید و سپس دکمه ی SPIN SPEED  و سپس NO SPEEN و START  را فشار دهید.

کد خطای SE یا 5E ماشین لباسشویی ال جی

کد خطای SE یا 5E ماشین لباسشویی ال جی، یا همان SENSOR ERROR، به معنای خطای سنسور می باشد. در واقع حسگر یا همان سنسور ماشین لباسشویی خراب شده است.

علت کد خطای SE یا 5E ماشین لباسشویی ال جی، می تواند بخاطر خرابی برد، مشکلات سنسور، مشکل اتصالات، مشکلات برق دستگاه یا برق ساختمان، خرابی موتور و یا مشکلات تاخو دستگاه اتفاق افتاده باشد.

جهت رفع کد خطای SE یا 5E ماشین لباسشویی ال جی، سنسور ماشین لباسشویی باید بررسی شود و این کار، کاملا تخصصی می باشد و باید توسط تکنسین متخصص انجام شود.

کد خطای AE یا AOE ماشین لباسشویی ال جی

کد خطای AE یا AOE ماشین لباسشویی ال جی، به معنای وجود نشتی در ماشین لباسشویی می باشد. یعنی احتمالا در جایی از ماشین لباسشویی نشتی رخ داده است. در این صورت دستگاه به طور خودکار خاموش می شود.

علت کد خطای AE یا AOE ماشین لباسشویی ال جی، می تواند بخاطر خرابی سیستم آکوآ استاپ، مشکلات برد، خرابی لاستیک دور درب، انسداد شیلنگ تخلیه، نشتی اتصالات داخلی و یا شل شدن شیلنگ ماشین لباسشویی اتفاق بیوفتد.

جهت رفع کد خطای AE یا AOE ماشین لباسشویی ال جی، باید دستگاه از برق کشیده شود و تمامی مجاری آب چک شود. لوله های آسیب دیده و پاره نیز باید تعویض شوند.

کد خطای EE ماشین لباسشویی ال جی

کد خطای EE ماشین لباسشویی ال جی، به معنای خطای EEPROM و خرابی برد الکترونیکی می باشد. در واقع مشکلی برای آی سی EEPROM به وجود آمده است.

علت کد خطای EE ماشین لباسشویی ال جی، می تواند بخاطر شل شدن سیم کشی، شل شدن برد اصلی و یا خرابی و سوختن برد اتفاق افتاده باشد.

جهت رفع کد خطای EE ماشین لباسشویی ال جی، باید ماشین لباسشویی را از لباس کاملا خالی کنید. سپس هم زمان دکمه ی SPIN SPEED ، SOIL LEVEL  و POWER  را فشار دهید، و سپس دکمه ی START / PAUSE  را فشار دهید. در صورتی که مشکل بر طرف نشد، باید با تکنسین تماس بگیرید.

کد خطای HE ماشین لباسشویی ال جی

کد خطای HE ماشین لباسشویی ال جی، یا همان HEATER ERROR ، به معنای خرابی هیتر یا المنت و خرابی برد ماشین لباسشویی می باشد. در چنین وضعیتی احتمالا هیتر سوخته است.

علت کد خطای HE ماشین لباسشویی ال جی، می تواند بخاطر خرابی هیتر، مشکلات سیم کشی، خرابی برد و خرابی ترمیستور باشد.

جهت رفع کد خطای HE ماشین لباسشویی ال جی، باید شیر آب را ببندید و باید مقدار مقاومت ترموستات اندازه گیری شود.

کد خطای CD ماشین لباسشویی ال جی

کد خطای CD ماشین لباسشویی ال جی، یا همان COOL DOWN ، به معنای اتمام چرخه ی خشک کردن ماشین لباسشویی می باشد. در واقع این کد خطا، تنها یک پیغام عمومی می باشد و ارور نمی باشد.

علت کد خطای CD ماشین لباسشویی ال جی، به این خاطر است که، دستگاه به شما می گوید که چرخه ی خشک کردن لباس ها به پایان رسیده و دستگاه در حال خنک شدن می باشد.

جهت رفع کد خطای CD ماشین لباسشویی ال جی، باید لباس ها را از ماشین لباسشویی خارج کنید و دکمه ی PAUSE  را در ماشین لباسشویی فشار دهید و یا این که می توانید به راحتی ماشین لباسشویی را خاموش کنید.

کد خطای CL ماشین لباسشویی ال جی

کد خطای CL ماشین لباسشویی ال جی، یا همان CHILD LOCK، به معنای قفل کودک می باشد. به عبارتی به شما اعلام می کند که قفل کودک فعال شده است. در واقع کد خطای CL، یک کد خطا نیست، بلکه یک پیغام عمومی می باشد.

علت کد خطای CL ماشین لباسشویی ال جی، فعال بودن قفل کودک می باشد. و در صورتی که قفل کودک فعال باشد و شما هر دکمه ای را فشار دهید، تنها پیغام CL را دریافت می کنید.

جهت رفع کد خطای CL ماشین لباسشویی ال جی، باید دکمه ی CL را به مدت 3 ثانیه فشار دهید و نگه دارید، سپس دکمه ی CL یه همان قفل کودک غیر فعال می شود. البته گاهی ممکن است این کد خطا، بخاطر وجود مشکلات برد باشد.

کد خطای SUD یا SD ماشین لباسشویی ال جی

کد خطای SUD یا SD ماشین لباسشویی ال جی، یا همان SUDING، به معنای مصرف بیش از حد مواد شوینده می باشد. در واقع در صورتی که مواد شوینده را، بیش از حد تعیین شده ی دستورالعمل تولید کنندگان ماشین لباسشویی ال جی استفاده کنید، این ارور رخ می دهد.

علت کد خطای SUD یا SD ماشین لباسشویی ال جی، می تواند بخاطر مصرف بیش از حد مواد شوینده، انسداد فیلتر پمپ تخلیه، مشکلات برد، مشکلات سیم کشی و انسداد شیلنگ تخلیه ماشین لباسشویی باشد.

جهت رفع کد خطای SUD یا SD ماشین لباسشویی ال جی، باید 10 دقیقه صبر کنید تا خود ماشین لباسشویی، چرخه ی کاهش پودر را انجام دهد. در صورت انسداد فیلتر پمپ تخلیه، باید انسداد بر طرف شود. همچنین در صورت مشکلات فنی مثل برد، تکنسین باید اقدامات لازم را انجام دهد.

ارور و کد خطای ماشین لباسشویی

علت ارور sud در ماشین لباسشویی ال جی

ما در این مقاله شرکت دیبا پشتیبان ایرانیان در رابطه با علت ارور sud در ماشین لباسشویی ال جی و نحوه ی رفع این کد خطا صحبت می کنیم. در واقع علت ارور SUD یاSD  در لباسشویی ال جی، به معنای مصرف بیش از حد از مواد شوینده توصیه شده توسط تولید کنندگان دستگاه می باشد …

علت ارور sud در ماشین لباسشویی ال جی ادامه »

ارور و کد خطای ماشین لباسشویی

علت ارور TE در ماشین لباسشویی ال جی

علت ارور TE در ماشین لباسشویی ال جی عنوان قابل بحث ما در این مقاله از دیبا پشتیبان ایرانیان می باشد. ما در این مقاله، ابتدا به بررسی علت های ایجاد این کد خطا می پردازیم و در ادامه، نحوه ی رفع ارور TE را بیان می کنیم. ماشین لباسشویی های ال جی می توانند پیغام …

علت ارور TE در ماشین لباسشویی ال جی ادامه »

ارور و کد خطای ماشین لباسشویی

علت ارور PE در ماشین لباسشویی ال جی

ما در این مقاله از تعمیرگاه دیبا پشتیبان ایرانیان قصد داریم تا در رابطه با علت ارور PE در ماشین لباسشویی ال جی صحبت کنیم. همچنین در ادامه ی این مقاله، نحوه ی رفع این کد خطا را نیز بیان می کنیم. علت ارور PE در ماشین لباسشویی ال جی بخاطر مشکلاتی در سنسور میزان …

علت ارور PE در ماشین لباسشویی ال جی ادامه »

ارور و کد خطای ماشین لباسشویی

علت ارور HE در ماشین لباسشویی ال جی

ما در این مقاله از مرکز تعمیرات لوازم خانگی دیبا پشتیبان ایرانیان قصد داریم تا در رابطه با علت ارور HE در ماشین لباسشویی ال جی و نحوه ی رفع این کد خطا صحبت کنیم، و شما را به مفهوم ارور HE و خلاصی از دست این ارور آگاه کنیم. بنابراین در صورتی که ماشین …

علت ارور HE در ماشین لباسشویی ال جی ادامه »

ارور و کد خطای ماشین لباسشویی

علت ارور EE در ماشین لباسشویی ال جی

علت ارور EE در ماشین لباسشویی ال جی و نحوه ی رفع این کد ارور، عنوان قابل بحث ما در این مقاله از شرکت دیبا پشتیبان ایرانیان می باشد. در صورتی که شما ماشین لباسشویی ال جی داشته باشید، احتمالا با کدها یا پیغام های خطای دو رقمی که نشان دهنده ی وجود مشکلی در …

علت ارور EE در ماشین لباسشویی ال جی ادامه »

ارور و کد خطای ماشین لباسشویی

علت ارور FE در ماشین لباسشویی ال جی

علت ارور FE در ماشین لباسشویی ال جی عنوان قابل بحث ما در این مقاله از تعمیرگاه دیبا پشتیبان ایرانیان می باشد. در صورتی که روی صفحه نمایش ماشین لباسشویی ال جی خود، ارور FE را ببینید، قطعا فهمیدن علت این کد خطا برای شما اهمیت پیدا می کند. ما در این مقاله علاوه بر این …

علت ارور FE در ماشین لباسشویی ال جی ادامه »

ارور و کد خطای ماشین لباسشویی

علت ارور CE در ماشین لباسشویی ال جی

ما در این مقاله از دیبا پشتیبان ایرانیان قصد داریم تا در رابطه با علت ارور CE در ماشین لباسشویی ال جی بحث کنیم. قطعا در صورتی که شما ارور CE را روی صفحه نمایش ماشین لباسشویی ال جی خود مشاهده کنید، یافتن علت این کد خطا در لباسشویی شما و نحوه ی رفع آن …

علت ارور CE در ماشین لباسشویی ال جی ادامه »

ارور و کد خطای ماشین لباسشویی

علت ارور CD در ماشین لباسشویی ال جی

ما در این مقاله از دیبا پشتیبان ایرانیان بعنوان مرکز تخصصی تعمیرات ماشین لباسشویی در تهران قصد داریم تا در رابطه با علت ارور CD در ماشین لباسشویی ال جی و نحوه ی رفع ارور CD در ماشین لباسشویی ال جی بیشتر صحبت کنیم. قطعا هنگامی که شما روی صفحه نمایش ماشین لباسشویی ال جی …

علت ارور CD در ماشین لباسشویی ال جی ادامه »

ارور و کد خطای ماشین لباسشویی

علت ارور PF در ماشین لباسشویی ال جی

ما در این مقاله از مرکز تعمیر لوازم خانگی دیبا پشتیبان می خواهیم تا در رابطه با علت ارور PF در ماشین لباسشویی ال جی و نحوه رفع ارور PF در لباسشویی ال جی، بحث کنیم. علت این ارور، در یک کلام بخاطر خطای برق اتفاق می افتد. بنابراین اگر در صفحه نمایش دستگاه شما، …

علت ارور PF در ماشین لباسشویی ال جی ادامه »

ارور و کد خطای ماشین لباسشویی

علت ارور SE در ماشین لباسشویی ال جی

ما در این مقاله تعمیرگاه دیبا پشتیبان قصد داریم تا در رابطه با علت ارور SE در ماشین لباسشویی ال جی بحث کنیم. همچنین در ادامه ی این مقاله، نحوه ی رفع ارور SE در ماشین لباسشویی ال جی را نیز بیان می کنیم. همان طور که می دانید، کد خطا های موجود در ماشین …

علت ارور SE در ماشین لباسشویی ال جی ادامه »

Call Now Button